Ankieta ewaluacyjna

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zainteresowanie  projektem Skills4Future - Akademia Umiejętności Przyszłości.

W trosce o jakość realizowanych przez nas przedsięwzięć, prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka poniższych pytań wg skali:

1 - zdecydowanie nie (bardzo nisko)

2 - nie (nisko)

3 - raczej nie (raczej nisko)

4 - raczej tak (raczej wysoko)

5 - tak (wysoko)

6 - zdecydowanie tak (bardzo wysoko)

1. W jakim stopniu wg Pani/Pana program Program Skills4Future - Akademia Umiejętności Przyszłości odpowiada na potrzeby młodych ludzi?
2. W jakim stopniu wg Pani/Pana program jest skuteczny w kształtowaniu u uczniów świadomości na temat konieczności rozwijania swoich mocnych stron?
3. W jakim stopniu wg Pani/Pana program jest przydatny uczniom jako pomoc pod kątem wyborów edukacyjnych i zawodowych i rozwijania umiejętności przyszłości?
4. Czy Pani/Pana zdaniem dobór narzędzi w programie: interaktywna lekcja video, workbook dla uczniów, podręcznik dla nauczyciela jest adekwatny do tematyki?
5. W jakim stopniu film jest interesujący dla uczniów?
6. W jakim stopniu materiał zachęca młodych ludzi do zainteresowania się tematyką rozwoju i kariery zawodowej?
7. W jakim stopniu treści poruszane w programie ocenia Pani/Pan jako przydatne w swojej pracy?
8. W jakim stopniu materiał jest dla Pani/Pana interesujący?
9. Jakie widzi Pani/Pan korzyści z udziału w projekcie Skills4Future dla nauczyciela? Proszę wymienić kilka:
10. Jakie widzi Pani/Pan korzyści z udziału w projekcie dla ucznia?
11. Jak w kilku zdaniach zachęciłaby Pani/zachęciłby Pan innych nauczycieli i uczniów do udziału w tym projekcie?
12. Czy poleciłaby Pani/poleciłby Pan ten program? Jeśli tak, to z jakich powodów?
Podaj swoje imię i nazwisko